NE ARAMIŞTINIZ?

Kadın Erkek Çalışan Oranı

Kadın Erkek Çalışan Oranı
  • %24 Kadın
  • %76 Erkek

Şirket Yaş Ortalaması

Şirket Yaş Ortalaması
  • 36 Yaş Ortalaması

Kıdem

Kıdem
  • 4,8 yıl Şirket kıdemi

Çalışan Sayısı

Çalışan Sayısı
  • %12 İstanbul
  • %45 Çanakkale (Biga)
  • %30 Düzce
  • %13 Perakende