NE ARAMIŞTINIZ?

Özel Durum Açıklamaları

28.09.2018Üst Yönetim Değişikliği

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.09.2018 tarihinde almış olduğu karar gereği, Şirket organizasyon yapısında değişiklikler yapılmıştır.

Bu karara göre, şirketimizde Chief Executive Officer /CEO görevini yürütmekte olan Sn Ersin SERBES karşılıklı anlaşmak suretiyle şirketimizden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar verdiği değerli katkılardan dolayı teşekkür ederiz.

Bu günden itibaren, Doğtaş ve Kelebek markaları, daha önceden atanmış olan Marka Genel Müdürleri ve bunlara bağlı birbirinden bağımsız birimler tarafından yönetilmeye devam edecektir.

Şirketimizin kurumsal yapısını daha da güçlendireceğini düşündüğümüz bu organizasyon değişiklikleri kapsamında, daha önce CEO'ya bağlı olarak markalarımıza destek veren merkez birimler YK Başkanlığı ile birlikte CEO görevini de yürütecek olan Sn.Davut DOĞAN'a bağlı şekilde çalışmaya devam edeceklerdir.

05.09.2018SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (11-15.1) 23.Maddesinin 7.Fıkrası Gereğince Yapılan Açıklama

Şirketimiz tarafından 06.07.2018 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasının SPK Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23.maddesinin 7.fıkrası gereğince yapılan güncelleme açıklamasıdır; 

Şirketimiz daha önce mevcut sandalye tedariğinde sürdürebilirliği ve yüksek üretim kalitesini desteklemek, orta vadede Avrupa Birliği Pazarlarına açılmak amacıyla Sancaklı Mobilya Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Karadağ'daki kereste ve papel üretimi yapan şirketine, Montenegro Wood Sancaklı Mobilya A.D., Rozaje, %51 ortaklık için Sancaklı Mobilya Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.ile iyi niyet sözleşmesi imzaladığını bildirmişti.

Bu ortaklığa yönelik Sancaklı Mobilya Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.ve Karadağ hükümeti ile görüşmeler ve süreç devam etmektedir.

Görüşmelerimiz ile ilgili gelişmeler boyunca kamuoyu aydınlatılacaktır.    

17.08.2018Üst Yönetim Değişikliği

Şirketimizin Mali İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Sayın Kürşad Duman görevinden ayrılmıştır. Mevcut durumda finansal operasyonlar "Finans Direktörlüğü" ve "Mali İşler Direktörlüğü" tarafından yürütülmektedir. 

17.08.2018Üst Yönetim Değişikliği

Şirketimizin Kelebek markasının Genel Müdürlüğü'nü vekaleten yürüten Sayın Taner Çakır görevinden ayrılmıştır. Sayın Çakır'ın görevine asaleten Sayın Mustafa Karak atanmıştır.

06.07.2018Montenegro'da Faaliyet Gösteren Firma İle Görüşmeler Hak.

Şirketimiz daha önce mevcut sandalye tedariğinde sürdürebilirliği ve yüksek üretim kalitesini desteklemek, orta vadede Avrupa Birliği Pazarlarına açılmak amacıyla Sancaklı Mobilya Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Karadağ'daki kereste ve papel üretimi yapan şirketine, Montenegro Wood Sancaklı Mobilya A.D., Rozaje, %51 ortaklık için Sancaklı Mobilya Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.ile görüşmelere başladığını bildirmişti.

Bu ortaklık görüşmeleri kapsamında Sancaklı Mobilya Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile iyi niyet sözleşmesi imzalanmıştır, ortaklığa yönelik görüşmeler ve süreç devam etmektedir.

Görüşmelerimiz ile ilgili gelişmeler boyunca kamuoyu aydınlatılacaktır.    

08.06.2018Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği

Diğer

Söz Konusu Geri Alımın Amacı

Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansı yansıtmaması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

23.05.2018

Ödenecek Azami Tutar

20.000.000

 

İşleme Konu Pay İşlem Tarihi

İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)

Sermayeye Oranı (%)  İşlem Fiyatı (TL/Adet)  Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar 
DGKLB, TRAKLBMO91C0

06.06.2018

150.000  0

1,58         

 
DGKLB, TRAKLBMO91C0

06.06.2018

7.846  0 1,59   
DGKLB, TRAKLBMO91C0 07.06.2018 115.000  0 1,63   
DGKLB, TRAKLBMO91C0 07.06.2018 35.000  0 1,62   

 

 

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 23 Mayıs 2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden 07.06.2018 (dün) tarihinde gerçekleştirilen işlemler tabloya eklenmiştir.

Şirketimiz 07 Haziran 2018 tarihinde Borsa İstanbul'dan 150.000 TL nominal değerli Doğtaş Kelebek hissesi satın almıştır.Şirketimizin sahip olduğu şirket paylarının nominal değeri 307.846 TL'dir. (Şirket sermayesine oranı % 0,0014)

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

06.06.2018Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği

Diğer

Söz Konusu Geri Alımın Amacı

Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansı yansıtmaması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

23.05.2018

Ödenecek Azami Tutar

20.000.000

 

İşleme Konu Pay İşlem Tarihi

İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)

Sermayeye Oranı (%)  İşlem Fiyatı (TL/Adet)  Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar 
DGKLB, TRAKLBMO91C0

06.06.2018

150.000  0

1,58         

 
DGKLB, TRAKLBMO91C0

06.06.2018

7.846  0 1,59   

 

 

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 23 Mayıs 2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün gerçekleştirilen işlemler tabloya eklenmiştir.

Şirketimiz 06 Haziran 2018 tarihinde (bugün) Borsa İstanbul'dan 157.846 TL nominal değerli Doğtaş Kelebek hissesi satın almıştır.Şirketimizin sahip olduğu şirket paylarının nominal değeri 157.846 TL'dir. (Şirket sermayesine oranı % 0,0008)

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

06.06.2018Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Tescili

2018 yılı faaliyet dönemi denetimi için bağımsız denetim kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 07.05.2018 tarihli Genel Kurul Kararı 30.05.2018 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 05.06.2018 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

31.05.2018Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Genel Kurul Kararının Tescili

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Genel Kurul Kararının Tescili
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 30.05.2018
 
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususu 07.05.2018 tarihinde(bugün) gerçekleştirilen Genel Kurulda kabul edilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.05.2018 tarihinde tescil edilmiştir.

 

31.05.20182017 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili

Genel Kurul Kararları Tescili  
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 30.05.2018

 

23.05.2018Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Özet Bilgi Pay Geri Alım Programına Başlanması Hak.

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği

Diğer

Söz Konusu Geri Alımın Amacı

Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansı yansıtmaması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

23.05.2018

Ödenecek Azami Tutar

20.000.000

 

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 23.05.2018 tarihinde ;

1. Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşüncesiyle T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alımının yapılabilmesine,

2. Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklardan karşılanmak üzere en fazla 20.000.000 TL olarak belirlenmesine,

3. İşlemler için Şirket Genel Müdürü Ersin Serbes'in yetkilendirilmesine,karar verilmiştir.

21.05.2018Üst Yönetim Organizasyon Yapısı Değişikliği

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, şirket bünyesini daha çevik ve çalışma anlayışını daha ilerilere taşıyacak bir yapıya dönüştürmek amacıyla Doğtaş ve Kelebek markalarını organizasyonel olarak birbirinden ayırma kararı alınmıştır. Her iki markamız için de ayrı iki Genel Müdür atanmasına karar verilerek Doğtaş Genel Müdürlüğü'ne asaleten Sn. İlhan Tunçman, Kelebek Genel Müdürlüğü'ne de vekaleten Sn.Taner Çakır atanmıştır. Sn. İlhan Tunçman ve Sn.Taner Çakır görevlerine Şirketimiz CEO'su Sayın Ersin Serbes'e bağlı olarak devam edeceklerdir.

07.05.2018Yönetim Kurulu Bünyesindeki Komite Üyelerinin Yeniden Tespiti

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin 07.05.2018 tarihinde (bugün) gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda yeniden seçilmeleri sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği  gereğince Yönetim Kurulu bünyesindeki komitelerin yeniden tespit edilmesine karar vermiştir.


Komite Üyeleri;

Denetimden Sorumlu Komite 

Hayrettin Kaplan (Başkan)

Bekir Özkan Hakan Yavaşal (Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Hayrettin Kaplan (Başkan) 

Şadan Doğan (Üye)

Aslı Kondu (Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Hayrettin Kaplan (Başkan)

Aysun Vardan (Üye)

 

07.05.2018Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 07 Mayıs 2018 tarihli toplantısında, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Davut Doğan'ın, Başkan Yardımcılığına ise Şadan Doğan'ın getirilmesine karar verilmiştir.         

 

07.05.2018Kayıtlı Sermaye Tavanının Uzatılmasına İlişkin Genel Kurul Onayı

Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi?  Kabul edildi 
Ek Açıklamalar 
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususu 07.05.2018 tarihinde(bugün) gerçekleştirilen Genel Kurulda kabul edilmiştir.

07.05.20182017 Yılı Olağan Genel Kurulu Kar Dağıtımı Sonucu

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.04.2018
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.05.2018
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli  Ödenmeyecek 
Para Birimi  TRY
Pay Biçiminde Ödeme  Ödenmeyecek 

 

Ek Açıklamalar
2017 yılı dönem karının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılması hususu Genel Kurul'un onayına sunularak kabul edilmiştir.

 

07.05.20182017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları                                                                                                                                                                                                      Şirketimizin 2017 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Mayıs 2018 tarihinde (bugün) "İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe/İSTANBUL" adresinde saat 10.30'da yapılmış olup Hazirun Cetveli, Toplantı Tutanağı ve açıklamamız ekinde yer almaktadır.
Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2017 yılı Bağımsız Denetim raporları ile Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.
Bağımsız Denetim Raporunun Şartlı görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
Şirketin üst düzey yöneticiler için Ücretlendirme politikası hakkında ve Yönetim Kurulu üyeleri 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiş, TTK'nun 363.maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurlu Üyelerinde yapılan değişiklikler onaylanmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden tespit edilmiş, Davut Doğan, Şadan Doğan, Mert Güvenen, Hüseyin Doğan Türkmen, Bekir Özkan Hakan Yavaşal (bağımsız üye), Hayrettin Kaplan'ın (bağımsız üye) üç yıl süre ile seçilmelerine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinden Davut Doğan, Şadan Doğan, Mert Güvenen'in maaşı 15.000 TL, Hüseyin Doğan Türkmen, Bekir Özkan Hakan Yavaşal, Hayrettin Kaplan'ın maaşı 7.500 TL olarak tespit edilmiştir.
2017 faaliyet dönemine ilişkin olarak, 15.256.414 TL olarak gerçekleşen dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine karar verilmiştir.
Şirket esas sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metni onaylanmıştır.
2018 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.
Şirketin 2017 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilmiş ve 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 200.000 TL olarak belirlenmiştir. Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin üst düzey yöneticiler sağlanan menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize uygulanan idari para cezasının işlemde görevde olan Yönetim Kurulu üyelerine rücu edilmemesine karar verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar 
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı  Kabul edildi 
Genel Kurul Sonuç Dökümanları 
Detaylar için tıklayınız.Detaylar için tıklayınız.

30.04.20182018 Yılı Bağımsız Denetim Şirketi Önerisi

Şirketimizin 30.04.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim esasları tebliği doğrultusunda, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ile 2018 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu hususun şirketin 2017 yılının Olağan Genel Kurul toplantısının onayına sunulmasına karar verilmiştir.

25.04.2018Ürünlerimizin İtalya'da Satış ve Dağıtımına İlişkin İmzalanan Sözleşme

Doğtaş Kelebek Mobilya, İtalya'nın köklü firmalarından olan Shernon Holdings S.R.L. ile Lova Sleep ürün grubunun satışı ve dağıtımı konusunda 4 yıl süreliğine anlaşmaya varmıştır.  Anlaşma taraflardan biri sözleşmeyi fesih etmediği sürece otomatik olarak yenilenecektir. Anlaşmaya varılan firma bu satışı İtalya'da bulunan 55 zincir mağazasında gerçekleştirecektir. Önümüzdeki dönemde Doğtaş ve Kelebek ürünlerinin de aynı firma ile İtalya genelinde dağıtımı ve satışı söz konusudur. Doğtaş Kelebek Mobilya, bu satışların 2018 yılı ihracat cirosuna %10 oranında olumlu etki edeceğini öngörmektedir. Takip eden yıllarda ise bu oranın %15'e çıkacağı öngörülmüştür.

16.04.2018Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Sonucu

Öz-Ağaç İş Sendikası ile Şirketimiz arasında 22.12.2017 tarihinde başlayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri,16.04.2018 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Bu sözleşme ile Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki çalışanların ücret ve sosyal haklarında,
aşağıdaki gösterilen koşullarda iyileştirme gerçekleştirilmiştir;

a) 01.01.2018'den geçerli olmak üzere %16 iyileştirme,

b) 01.07.2018'den geçerli olmak üzere 1/2 ikramiye,

c) 01.01.2019'dan geçerli olmak üzere (TÜFE + Asgari Ücret)/2 oranında iyileştirme ve 1/2 ikramiye.

06.04.2018Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Teklifi

Yapılan Açıklama
Güncelleme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama
Düzeltme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama
Ertelenmiş Bir Açıklama
mı ?

Hayır

Yönetim Kurulu Karar
Tarihi

06.04.2018

Konunun Gündemde Yer
Aldığı Genel Kurul Tarihi

07.05.2018

Nakit Kar Payı Ödeme
Şekli

Ödenmeyecek

Para Birimi

TRY

Pay Biçiminde Ödeme

Ödenmeyecek

 

 

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri

Ödeme

1 TL Nominal
Değerli Paya
Ödenecek
Nakit Kar Payı -
Brüt(TL)

1 TL Nominal
Değerli Paya
Ödenecek
Nakit Kar Payı -
Brüt(%)

1 TL Nominal
Değerli Paya
Ödenecek
Nakit Kar Payı -
Net(TL)

1 TL Nominal
Değerli Paya
Ödenecek
Nakit Kar Payı -
Net(%)

DGKLB,
TRAKLBMO91C0

 

0

0

0

0

 

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri

Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar
Payı Tutarı(TL)

Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar
Payı Oranı(%)

DGKLB,
TRAKLBMO91C0

0

0

 

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
tarafından denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre
15.256.414 TL dönem karı elde edilmiştir. Yönetim Kurulumuz tarafından 2017 yılı dönem
karının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına
sunulmasına karar verilmiştir.

 

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf

 

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr
Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış
Sermaye
209.069.767
2. Genel Kanuni Yedek
Akçe (Yasal Kayıtlara
Göre)
607.177
Esas sözleşme uyarınca
kâr dağıtımında imtiyaz
var ise söz konusu
imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz Yoktur

 

  * SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 209.069.767 20.521.267
4. Vergiler ( - ) 5.659.784 0
5. Net Dönem Kârı 15.256.414 0
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 93.971.56 107.724.046
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı İ0 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 22.246 22.246
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

 

Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -   0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

 

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Detaylar için tıklayınız.

03.04.20182017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi

Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç
Tarihi

01.01.2017

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi

31.12.2017

Karar Tarihi

03.04.2018

Genel Kurul Tarihi

07.05.2018

Genel Kurul Saati

10:30

GK'na Katılım İçin Pay
Sahibi Olunması Gereken
Son Tarih

06.05.2018

Ülke

Türkiye

Şehir

İSTANBUL

İlçe

MALTEPE

Adres

İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107

Maltepe/İstanbul

 

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı
Başkanına yetki verilmesi
2 - 2017 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2017 yılı faaliyet dönemine ait Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu
tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi
4 - 2017 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 403.maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı
Görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında Gelen Kurula bilgi verilmesi
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde
yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması

8 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi, üyelere ödenecek
ücretlerin yıllık tutarının tespiti
9 - 2017 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
10 - Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadiline ilişkin esas sözleşme tadil metninin
görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı için belirlenen bağımsız
denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi
Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılı içerisinde Şirket tarafından
üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi
verilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve
derneklere 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve
2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2017 tarih ve 38/1307 sayılı Kararı uyarınca,
Şirketimize uygulanan 186.051 TL tutarındaki İdari Para Cezasının bu cezanın uygulanmasına
ilişkin işlemde görevde olan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğine ilişkin karar
alınması
17 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen
işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2017 yılı
içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
18 - Dilekler ve kapanış

 

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

 

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1

Genel Kurul Toplantısına Bilgilendirme Dökümanları.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

Genel Kurul Toplantısına Davet Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3

Doğtaş Kelebek Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

 

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 7 Mayıs 2018
Pazartesi günü saat 10:30'da İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe
İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde yapılmasına karar vermiştir.
2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan
gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul davet duyurusu ile Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı ekte yer
almaktadır.
Detaylar için tıklayınız.Detaylar için tıklayınız.Detaylar için tıklayınız.

26.02.2018İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

   

Özet Bilgi 

Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı 

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? 

Hayır 

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? 

Evet 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? 

Hayır

Düzeltme Nedeni 

​İhraç tavanı SPK tarafından 67.000.000 TL olarak onaylanmıştır. 

 

Yetkili Organ Karar Tarihi  29.01.2018 
İhraç Tavanı Tutarı  67.000.000 
Para Birimi  TRY 
İhraç Tavanı Kıymet Türü  Borçlanma Aracı 
Satış Türü  Nitelikli Yatırımcıya Satış 
Yurt İçi / Yurt Dışı  Yurt İçi 
SPK Başvuru Tarihi  01.02.2018 
SPK Başvuru Sonucu  ONAY 
SPK Onay Tarihi  22.02.2018 
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi  22.02.2019 
Ek Açıklamalar

Şirketimizin halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yapılan başvurusu, SPK tarafından 22.02.2018 tarih ve 8/283 sayılı karar ile 67.000.000 TL olarak onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.

 

Detaylar için tıklayınız.Detaylar için tıklayınız.

13.02.2018Kayıtlı Sermaye Tavanının Uzatılmasına İlişkin SPK Onayı

   

Yönetim Kurulu Karar
Tarihi

05.02.2018

İlgili İşlem

KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi

Mevcut Kayıtlı Sermaye
Tavanı (TL)

350.000.000

Yeni Kayıtlı Sermaye
Tavanı (TL)

350.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı
İçin Son Geçerlilik Tarihi
(Yeni)

31.12.2022

Tadil Edilecek Ana
Sözleşme Madde No

6

SPK Başvuru Tarihi

07.02.2018

SPK Başvuru Sonucu

ONAY

SPK Onay Tarihi

08.02.2018

 

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2018 tarih 29833736-110.04.04-E.1471 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.

Detaylar için tıklayınız.

08.02.2018Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Süresinin Uzatılması İçin SPK Başvurusu Yapılmıştır.

   

Yetkili Kurulu Karar Tarihi

05.02.2018

İlgili İşlem

KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi

Mevcut Kayıtlı Sermaye
Tavanı (TL)

350.000.000

Yeni Kayıtlı Sermaye
Tavanı (TL)

350.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı
İçin Son Geçerlilik Tarihi
(Yeni)

31.12.2022

Tadil Edilecek Ana
Sözleşme Madde No

6

SPK Başvuru Tarihi

07.02.2018

 

Ek Açıklamalar

05.02.2018 tarihli duyurumuzla ilgili olarak, esas sözleşme değişiklik tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru 07.02.2018 tarihi itibariyle yapılmıştır.

05.02.2018Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Süresinin Uzatılması Hk.

   

Yetkili Kurulu Karar Tarihi

05.02.2018

İlgili İşlem

KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi

Mevcut Kayıtlı Sermaye
Tavanı (TL)

350.000.000

Yeni Kayıtlı Sermaye
Tavanı (TL)

350.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı
İçin Son Geçerlilik Tarihi
(Yeni)

31.12.2022

Tadil Edilecek Ana
Sözleşme Madde No

6

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2017 yılından 2022 yılına uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin Şirket Sermayesi başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Detaylar için tıklayınız.

01.02.2018Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu

   

Yetkili Organ Karar Tarihi

29.01.2018

İhraç Tavanı Tutarı

200.000.000

Para Birimi

TRY

İhraç Tavanı Kıymet Türü

Borçlanma Aracı

Satış Türü

Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı

Yurt İçi

SPK Başvuru Tarihi

01.02.2018

 

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29.01.2018 tarihli açıklamasına istinaden, 200.000.000 TL tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli satış yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesi konusunda ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 01.02.2018 de Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

30.01.2018İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

   

Yetkili Organ Karar Tarihi

29.01.2018

İhraç Tavanı Tutarı

200.000.000

Para Birimi

TRY

İhraç Tavanı Kıymet Türü

Borçlanma Aracı

Satış Türü

Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı

Yurt İçi

 

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29.01.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,

-22.12.2017 tarihli Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kuruluna verilen yetkiye istinaden, Türk Lirası cinsinden 200.000.0000–TL (İki yüz milyon) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış veya tahsisli satış yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesine,

Söz konusu borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında yetki verilmesi, ilgili Aracı Kurum ve/veya kurumların seçilip belirlenmesi ve düzenlenecek sözleşme ile her türlü evrakı Şirketimiz adına tanzim ve imza etmek üzere Genel Müdürlüğün şirketi temsil etmesine karar verilmiştir.

29.01.2018Borçlanma Aracı İhracı Hak.

Şirketimizin 29.01.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,

22.12.2017 tarihli Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kuruluna verilen yetkiye istinaden, Türk Lirası cinsinden 200.000.0000 TL (İki yüz milyon) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış veya tahsisli satış yöntemiyle borçlanma aracı ihraç edilmesine,

Söz konusu borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında yetki verilmesi, ilgili Aracı Kurumun seçilip belirlenmesi ve düzenlenecek sözleşme ile her türlü evrakı Şirketimiz adına tanzim ve imza etmek üzere Genel Müdürlüğün şirketi temsil etmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

22.01.2018Olağanüstü Genel Kurul Tescil Sonucu Hak.

   

Genel Kurul Kararları Tescili 

 

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Hayır

Tescil Edilmeme Nedeni

Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.