NE ARAMIŞTINIZ?

Özel Durum Açıklamaları

04.11.2019Üst Yönetim Değişikliği

Şirketimizin Kelebek markasının Genel Müdürlüğü'nü asaleten yürüten Sayın Mustafa Karak görevinden ayrılmıştır.

Sayın Karak'ın pozisyonu yeni bir yönetici atanana kadar Yönetim Kurulu üyemiz Sayın İsmail Doğan'a bağlanmıştır.

24.10.2019Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

Yönetim Kurulu Başkanımız ve CEO'muz Davut Doğan'ın 24.10.2019 (bugün) gerçekleştireceği basın toplantısında Kelebek markasına ilişkin geleceğe dönük değerlendirmelerde bulunacaktır. II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 10'uncu maddesi kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması konusunda karar almıştır. 

Yönetim Kurulu Başkanımız ve CEO'muz Davut Doğan'ın geleceğe dönük açıklamaları da aşağıdaki gibidir:

"Türkiye'nin en köklü, en tecrübeli ve ilk kurumsal markası olan Kelebek markasını, yeniden stratejik konumlama yaparak," Kitlesel ve Küresel" bir marka yapmaya karar verdik. 

Öncelikle hedefimiz; Kelebek'in Türkiye de her ilinde ve bazı büyük ilçelerinde yeni bayilikler vererek, lokasyon olarak daha ulaşılabilir hale getirmektir.

Yurtdışındaki mağazalarımız; Avusturya, KKTC, Malta, Sri Lanka, Hindistan, Azerbaycan, Libya, Suudi Arabistan, Irak ve son olarak Mauritius ve Katar ile 11 ülkede 16 mağazaya ulaşmış olduk. Hedefimiz, 5 yıl içinde yurtdışında 60 mağaza sayısına ulaşmaktır.

Yurt içinde ise, halen 120 olan mağaza sayımızı yıl sonunda 135'e, kitlesel marka stratejimiz ile 5 yıl içinde 300'e çıkarmayı planlıyoruz. 

Ayrıca, Kelebek Mutfak markamızı yeniden yapılandırılacağız. Kelebek Mutfak, bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında birçok prestijli projeye imzasını atmıştır. Kelebek Mutfak markamız ile halen 15 olan mağaza sayımızı yıl sonunda 20'ye ve 5 yıllık planlama ile 40'a çıkarmayı planlıyoruz. Mutfak ve banyo mağazalarımız ile projeli işlere yeniden girmiş olacağız. 

Böylece Kelebek Mobilya ve ayrıca Kelebek Mutfak markamız ile yurt içinde ve dışında 5 yıllık hedeflerimiz doğrultusunda 400 mağaza sayısına (300 yurtiçi mobilya, 60 yurtdışı ve 40 mutfak mağazamız ile) ulaşmış olacağız."

22.08.2019Turquality Destek Programı Hakkında

Şirketimizin KELEBEK markasının TURQUALITY® destek programına alınması için, T.C Ekonomi Bakanlığına yapmış olduğu başvuru olumlu görülmüştür. KELEBEK markasının 5 Temmuz 2019 tarihi itibariyle 2006/4 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"in 11'inci maddesinde yer alan Turquality Destek Programı kapsamına alınması uygun görüldüğü tarafımıza bildirilmiştir. Şirketimiz tarafından TURQUALITY® Programının Kelebek markasının dünya pazarlarında büyümesine önemli katkı sağlaması öngörülmektedir.

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

26.07.2019Yönetim Kurulu Üyesi İstifası ve Yeni Üye Seçimi

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Hüseyin Doğan Türkmen, Yönetim Kurulu üyeliği görevinden 26 Temmuz 2019 (bugün) tarihinde istifa etmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince Şirketin ilk Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere Sayın İsmail Doğan atanmıştır.

İsmail Doğan, 1987- 2012 yılları arasında 25 yıl Doğtaş Genel Müdürlüğü yapmıştır.2016-2017 yıllarında Mosder Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanlığı görevini yürütmüştür. Doğanlar Yatırım Holding de 5 yıl Yönetim Kurulu üyeliği, İnşaat Grup Başkanlığı yapmıştır. 

14.06.20192019 Yılı Bağımsız Denetim Şirketi Seçiminin Tescili


Bildirim İçeriği
 

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı

Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.

Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği

01.01.2019-31.12.2019

Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi

24.05.2019

Tescil Tarihi

10.06.2019
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su 14.06.2019-9848

Açıklamalar
 

2019 yılı faaliyet dönemi denetimi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 24 .05.2019 tarihli Genel Kurul Kararı 10.06.2019 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 14.06.2019 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

14.06.20192018 Yılı Olağan Genel Kurulu Tescili

Genel Kurul Kararları Tescili  
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 10.06.2019
Ek Açıklamalar  

Şirketimizin 24 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.06.2019 tarihinde tescil edilerek 14.06.2019 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 9848 Nolu sayısında ilan edilmiştir. 

24.05.2019Bağımsız Denetim Şirketi Seçiminin Genel Kurulca Onaylanması


Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
 
 
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.

Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği

01.01.2019-31.12.2019

Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi

24.05.2019

Tescil Tarihi

-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su -

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Mayıs 2019 tarihli kararıyla  şirketimizin 2019 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için  Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. seçilmesine karar  verilmiştir. Bu seçim 24.05.2019 (bugün) gerçekleştirilen Genel Kurul'da onaylanmıştır. 

24.05.20192018 Yılı Olağan Genel Kurulu Kar Dağıtımı Sonucu

Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu Kar Dağıtımı Sonucu
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.04.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.05.2019
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme

Ödenmeyecek

Ek Açıklamalar

 2018 yılı dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılması hususu Genel Kurul'un onayına sunularak kabul edilmiştir.

24.05.20192018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

 
Genel Kurul Sonuçları
 
Genel Kurul Yapıldı  mı?          Evet
Genel Kurul Sonuçları        

Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında;

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporları ile Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.

Bağımsız Denetim Raporunun Şartlı görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Şirketin üst düzey yöneticiler için Ücretlendirme politikası hakkında ve Yönetim Kurulu üyeleri 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

2018 faaliyet dönemine ilişkin olarak, 89.210.008 TL olarak gerçekleşen dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına karar verilmiştir.

2019 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.

Şirketin 2018 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilmiş ve 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 200.000 TL olarak belirlenmiştir. Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin üst düzey yöneticiler sağlanan menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar  
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları  
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2018 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mayıs 2019 tarihinde (bugün) "İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe/İSTANBUL" adresinde saat 10:30'da yapılmış olup Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı açıklamamız ekinde yer almaktadır.

Detaylar için tıklayınız.Detaylar için tıklayınız.

23.05.2019Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

 

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı

Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.

Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği

01.01.2019-31.12.2019

Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi

-

Tescil Tarihi

-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su -

Açıklamalar

Şirketimizin 23.05.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim esasları tebliği doğrultusunda, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ile 2019 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ve bu hususun şirketin 2018 yılının Olağan Genel Kurul toplantısının onayına sunulmasına karar verilmiştir. 

22.05.2019Sermaye Arttırımı Esas Sözleşme Değişikliği Tescili Hakkında

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar  
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.04.2019
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 09.05.2019
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 14.02.2019
Sermaye Tescil Tarihi 20.05.2019
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 209.069.767 TL olan ödenmiş sermayesinin 269.069.767 TL'ye çıkarılmasıyla ilgili olarak işlemler tamamlanmış ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

15.05.2019Esas Sözleşme değişikliği SPK onayı hakkında

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.04.2019
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 09.05.2019
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 14.02.201

 

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 209.069.767 TL olan ödenmiş sermayesinin 269.069.767 TL'ye çıkarılmasıyla ilgili olarak, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesine ilişkin başvurumuz ekli haliyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Detaylar için tıklayınız.

24.04.2019Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Teklifi Hak.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim  
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.04.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.05.2019
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

 

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları            

Pay Grup Bilgileri

Ödeme

1 TL Nominal Değerli

Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DGKLB, TRAKLBMO91C0   0,0000000 0 0 0,0000000 0

 

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları    
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DGKLB, TRAKLBMO91C0 0 0

 

Eklenen Dökümanlar

EK: 1            Kar Dağıtım Tablosu 2018.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)  
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 209.069.767
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 607.177

 

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -101.830.772 -107.750.098
4. Vergiler ( - ) 12.611.764 0
5. Net Dönem Kârı -89.219.008 -107.750.098
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )

-82.038.854

-88.756.566
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0  
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 12.059 12.059
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Detaylar için tıklayınız.

22.04.20192018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Genel Kurul Çağrısı  
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi

31.12.2018

Karar Tarihi 22.04.2019
Genel Kurul Tarihi 24.05.2019
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.05.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe İstanbul
Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesi,
2 - 2018 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2018 yılı faaliyet dönemine ait Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,
4 - 2018 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi,
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 403.maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında Gelen Kurula bilgi verilmesi,
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - 2018 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9 - Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2019 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

 

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1  Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanları.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2  Genel Kurul Toplantısı Davet Duyurusu.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 24 Mayıs 2019 Cuma günü saat 10:30'da İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde yapılmasına karar vermiştir.

2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul davet duyurusu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Detaylar için tıklayınız.Detaylar için tıklayınız.

15.04.2019Sermaye arttırımı sonrasında Esas Sözleşmenin 6.maddesinin değiştirilmesi ile ilgili SPK'ya başvuru yapılması hk.

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar  
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.04.2019
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 14.02.2019

 

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 209.069.767 TL olan ödenmiş sermayesinin 269.069.767 TL'ye çıkarılmasıyla ilgili olarak, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Semaye Piyasası Kurulu'na bugün(15.04.2019) başvuruda bulunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar

 

Detaylar için tıklayınız.

01.04.2019Olağandışı Fiyat Miktar Hareketleri Hak.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 29.03.2019 tarih ve BİAŞ-2704 sayılı Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki yazısına istinaden açıklamamız aşağıdadır.

Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden kamuya açıklanmamış yeni bir özel durumu bulunmamaktadır.

26.03.2019Yönetim Kurulu Komitelerinde Değişiklik Hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan komitelerin daha verimli ve etkin hale getirmek amacıyla komite üyelerinin yeniden tespit edilmesine karar vermiştir.

Komite Üyeleri;

Denetimden Sorumlu Komite 

Hayrettin Kaplan (Başkan)

Bekir Özkan Hakan Yavaşal (Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Hayrettin Kaplan (Başkan) 

Ümit Demirhan (Üye)

Aysun Vardan (Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Hayrettin Kaplan (Başkan)

Tarık Aksoy (Üye)

Saniye Selin Uras (Üye)

21.03.2019Yatırımcı İlişkileri Bölümü Hakkında

Şirketimizde yatırımcı ilişkileri yöneticisi görevini yürüten Feyruze Aslı Kondu görevinden ayrılmıştır. Yatırımcı İlişkileri departmanı yeniden yapılandırılarak Şirketimizde mevzuat uyum yöneticisi görevini yürüten Aysun Vardan yatırımcı ilişkileri yöneticisi olarak görevlendirilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi -Aysun Vardan   

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans No : 207088)

Tel:216 425 1224

Posta Adresi: ir@dogtaskelebek.com 

15.03.2019Pay Alım Teklifinde Bulunma Zorunluluğundan Muafiyete Yönelik Başvuru Sunucu

Doğanlar Yatırım Holding A.Ş'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.26.1) Pay Alım Tebliği, Madde 18(a) uyarınca "pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet" için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru, kurulun 14.03.2019 tarih ve 17/370 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

11.03.2019TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

Şirketimizin 31.12.2018 tarihli SPK düzenlemelerine uygun olarak mali tabloları bildirilmiştir. Şirketimizin bu mali tablolarında yer alan özkaynağı (-)3.687.960 TL'dir.

Üretime, satışlarına ve operasyonlarına devam eden şirketimizin özkaynağının 31.12.2018 dönemi bilançosunda negatif değere geçmesinin temel nedeni 2018 yılında gelir tablosu ve bilançomuza yansıyan kur farkı giderleridir.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki tebliğ kapsamında "1/1/2023 tarihine kadar, Kanunun 376. maddesi kapsamında sermaye kaybı durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir." ibaresi yer almaktadır.

- 2018 yılında gelir tablosu sonucunda özkaynağa yansıyan kur farkı gideri 47.293.687 TL olsa dahi, ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı gideri aynı dönem için 13.907.800TL'dir. Reel kur farkı giderinin 13.907.800 TL olduğu,

 - Şirket'in bilanço dışı varlığı, markasının cari değerinin 32.500.000 TL olduğu düşünüldüğünde, TTK 376 bilançosuna göre Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin özkaynağı 77.946.888 TL olarak tespit edilmiştir.

Ayrıca Şirketimizin 2019 yılında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2019 tarih ve 10/221 sayılı kararı ile onaylı İhraç Belgesi kapsamında çıkarılmış sermayesi 209.069.767 TL'den 269.069.767 TL'ye artırılmıştır.

 

Detaylar için tıklayınız.

27.02.2019Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyete yönelik başvuru hk

Doğanlar Yatırım Holding A.Ş, Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin mali yapısını ve özkaynağını güçlendirmek amacıyla tahsisli bir sermaye artırımı yapmıştır; bu kapsamdaki artışın gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.26.1) Pay Alım Tebliği, Madde 18(a) uyarınca "pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet" için dilekçesini Sermaye Piyasası Kurulu'na sunmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

20.02.2019Tahsisli Sermaye Artırımının Tamamlanması Hk.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2019 tarih ve 10/221 sayılı kararı ile onaylı İhraç Belgesi kapsamında, Çıkarılmış Sermayemizin 209.069.767 TL ‘den 269.069.767 TL'sına artırılması dolayısıyla ihraç edilen toplam 60.000.000 TL nominal değerli payların, Borsa İstanbul A.Ş.'nin "Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları" çerçevesinde, 1,00 TL nominal değerli pay için 1,15 TL fiyatla Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları'nda belirtilen süre içinde, Doğanlar Yatırım Holding A.Ş'ye tahsisli surette satışı tamamlanmıştır.

Çıkarılan sermayenin 269.069.767 TL olarak tescili için gerekli başvurular yapılacaktır.

20.02.2019 tarihli (bugün) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları çerçevesinde işlem sonrasında Şirketimizin son ortaklık yapısı ekteki gibidir:

Detaylar için tıklayınız.

19.02.2019Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin açıklamasıdır:

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ödenmiş sermayesinin  209.069.767 TL'den 269.069.767 TL'ye artırılması sonucu şirket sermayesinin  %28,698'ine (sermaye artırımı sonrası) tekabül eden toplam 60.000.000 nominal  değerli payların, tahsisli olarak şirket ortaklarından Doğanlar Yatırım Holding  A.Ş.'ye kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri  kapsamında satılacaktır.
 
Satışa konu 1 TL nominal değerli payın satış fiyatı; "Sermaye Piyasası  Kurulu'nun 14.02.2019. tarih ve 10/221 sayılı toplantısında alınan karara  istinaden 1 TL nominal değere denk payların (1 adet) satış fiyatının 1 TL  nominal değerden ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış ve Satış İşlemlerine  İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde oluşan baz fiyattan aşağı olmamak  üzere işlem fiyatı 1,15 TL olarak belirlenmiştir. 
 
Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihinden önceki iş gününden  başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar  alınarak Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin  Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde oluşan baz fiyat dikkate alınarak  belirlenmiştir.
 
Satılacak 60.000.000 TL nominal değerli paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.  nezdinde, halihazırda Borsa'da işlem gören niteliktedir. Satış işleminin  20/02/2019 tarihinde, takasının da Takasbank ve MKK dışında gerçekleştirilmesi  öngörülmektedir.  Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici  rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Söz konusu  işlemin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları  kapsamında gerçekleştirilmesi hususunda Borsa İstanbul'a 19/02/2019 tarihinde  başvuru yapılmıştır. 
 
 
Saygılarımızla,
 
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 

18.02.2019Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin açıklamasıdır:

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ödenmiş sermayesinin 209.069.767 TL'den 269.069.767 TL'ye artırılması sonucu şirket sermayesinin %28,698'ine (sermaye artırımı sonrası) tekabül eden toplam 60.000.000 nominal değerli payların, tahsisli olarak şirket ortaklarından Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.'ye kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
Satışa konu 1 TL nominal değerli payın satış fiyatı; "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2019. tarih ve 10/221 sayılı toplantısında alınan karara istinaden 1 TL nominal değere denk payların (1 adet) satış fiyatının 1 TL nominal değerden ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde oluşan baz fiyattan aşağı olmamak üzere işlem fiyatı 1,15 TL olarak belirlenmiştir. 
Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar alınarak Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde oluşan baz fiyat dikkate alınarak belirlenmiştir.
Satılacak 60.000.000 TL nominal değerli paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde, halihazırda Borsa'da işlem gören niteliktedir. Satış işleminin 20/02/2019 tarihinde, takasının da Takasbank ve MKK dışında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.  Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Söz konusu işlemin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları kapsamında gerçekleştirilmesi hususunda Borsa İstanbul'a 18/02/2019 tarihinde başvuru yapılmıştır. 

Saygılarımızla,
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

18.02.2019Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

01.01.2018-31.12.2018 dönemine ilişkin Büyük Mükellefler Vergi Dairesine verilen Geçici Vergi Beyannamesi ekinde yer alan,  SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.

Detaylar için tıklayınız.

18.02.2019Sermaye Piyasası Kurulu İhraç Belgesi

Şirketimizin tahsisli sermaye artışına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/02/2019 tarih ve 10/221 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.

Detaylar için tıklayınız.

18.02.2019Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin gerçekleştireceğini bildirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde 60.000.000,000 TL nominal değerli kaydi bakiye (ISIN Kod: TRAKLBMO91C0), Şirketin talebi üzerine 18.02.2019 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edilmiştir.

01.02.2019Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

01.02.2019 tarihli tahsisli sermaye artırımına ilişkin özel durum açıklamamıza ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Detaylar için tıklayınız.

01.02.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı İçerisinde Tahsisli Bedelli Sermaye Artırımı Hk.

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DGKLB, TRAKLBMO91C0 209.069.767 60.000.000 28,69855 DGKLB, TRAKLBMO91C0 Hamiline  

 

  Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
Toplam 209.069.767 60.000.000 28,69855  

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi: Doğanlar Yatırım Holding A.Ş

SPK Başvuru Tarihi: 11.01.2019

Şirket Yönetim Kurulu 29 Ocak 2019 tarihinde şirket merkezinde toplanmış olup, bedelli sermaye artırımına ilişkin aşağıda belirtilen hususları karara bağlamıştır.

· Şirketimizin 350.000.000 TL (ÜçyüzellimilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 0,01 TL nominal değerde 20.906.976.700 (Yirmimilyardokuzyüzaltımilyondokuzyüzyetmişaltıbinyediyüz) adet paya bölünmüş 209.069.767 TL (İkiyüzdoku milyonaltmışdokuzbinyediyüzaltmışyediTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 60.000.000 TL (AltmışmilyonTürkLirası) (%28,698) artırılarak 269.069.767 TL'ye (İkiyüzatmışdokuzmilyonatmışdokuzbinyediyüzatmışyediTürkLirası) çıkarılmasına,

· Şirket esas sözleşmesinin "Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması" başlıklı 10. maddesinin Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu yetki çerçevesinde, ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, ihraç edilecek 60.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmeksizin Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.'ye tahsisli olarak satışına,

· Payların Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.'ye tahsisli olarak satışından kaynaklanan Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.'ye ait sermaye koyma borcunun 60.000.000 TL'sinin, mevcut durumda şirketimizin Doğanlar Yatırım Holding A.Ş'ye olan nakit ve muaccel durumda bulunan borcundan mahsuplaşılmak suretiyle karşılanmasına,

· Şirketimiz tarafından ihraç edilerek Doğanlar Yatırım Holding A.Ş'ye satılacak olan payların birim fiyatının; nominal değerden az olmamak kaydıyla, Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa") Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları ("UUE") çerçevesinde oluşan baz fiyata uygulanacak marjlar dahilinde belirlenmesine,

İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 0,01 TL nominal değerli toplamda 6.000.000.000 (Altımilyar) adet payın Borsada işlem gören ve hamiline yazılı nitelikte olmasına,

Sermaye artırımından sağlanan fonların aşağıda yer verilen alanlarda kullanılmasına,

Planlanan Fon Kullanım Yeri TL
1. Banka Kredi Ödemelerinde 27.000.000
2. Ticari Borç Ödemelerinde 29.500.000
3. İşletme Sermayesi İhtiyacında   3.500.000
TOPLAM 60.000.000

İşbu karar kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

Tahsisli bedelli sermaye artırım süreci ve ihraç edilecek payların iş bu karar ve ilgili mevzuatta belirlenen esas ve sürelerde satılması hususunda Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracılık etmesi hususunda sözleşme yapılmasına, işbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine

karar verilmiştir.

28.01.2019Kredi Derecelendirme Sözleşme İptali

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Turkrating arasında yapılan derecelendirme sözleşmesi müşteri talebi ile vadesinde yenilenmediğinden, Turkrating tarafından 28 Şubat 2018 tarihinde verilen kredi derecelendirme raporu ve notları, 28 Şubat 2019 itibari ile geçerliliğini yitirecektir.

11.01.2019Tahsisli Sermaye Artırımı İçin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru Yapılması Hk.

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)

 

Pay Grup Bilgileri

 

Mevcut Sermaye (TL)

 

Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)

 

Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)

 

Verilecek Menkul Kıymet

Nevi  

İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

 

DGKLB, TRAKLBMO91C0

 

209.069.767

 

60.000.000

 

28,69855

 

DGKLB, TRAKLBMO91C0

Hamiline  

 

   

Mevcut Sermaye (TL)

 

Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)

 

Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)

 

İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

TOPLAM  

209.069.767

 

60.000.000,000

 

28,69855

 

 

Artırılacak Sermayenin

Tahsis Edildiği Kişi               Doğanlar Yatırım Holding A.Ş

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

 

SPK Başvuru Tarihi                  11.01.2019

Şirketimizin 10.01.2019 tarihli özel durum açıklamasında belirttiğimiz üzere, 350.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 209.069.767 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, 60.000.000 Türk Lirası nakden karşılanmak suretiyle tahsisli artırılması ile sermayenin 269.069.767 Türk Lirasına çıkarılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.01.2019 itibarıyla başvuruda bulunulmuştur.

 

 

 

10.01.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı İçerisinde Tahsisli Bedelli Sermaye Artırımı

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)

Pay Grup Bilgileri


Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet

Nevi


 
 

İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

DGKLB, TRAKLBMO91C0  

209.069.767

 

60.000.000

 

28,69855

 

DGKLB, TRAKLBMO91C0

Hamiline  

 

  Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 209.069.767  

60.000.000,000

 

28,69855

 

Artırılacak Sermayenin
Tahsis Edildiği Kişi             
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş

Doğanlar Yatırım Holding A.Ş hissedarları Doğan ailesi fertlerinden oluşmaktadır (Davut Doğan, Adnan Doğan, İsmail Doğan, Şadan Doğan, İlhan Doğan, Murat Doğan); yapılan bu sermaye artırımı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş'nin Doğtaş Kelebek bünyesindeki markaların gücüne ve Türkiye ekonomisine duyduğu güveni teyit etmektedir. Bu sermaye artırımı ile şirket rasyolarının iyileştirilmesi hedeflenirken, sermayenin özellikle satın alma ve tedarikçi finansmanında kullanılarak FAVÖK (EBITDA) marjına olumlu katkısı amaçlanmıştır.

 

Şirketimiz Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen hususu karar altına almıştır.

Şirketimizin 350.000.000 TL (ÜçyüzellimilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 0,01 TL nominal değerde 20.906.976.700 (Yirmimilyardokuzyüzaltımilyondokuzyüzyetmişaltıbinyediyüz) adet paya bölünmüş 209.069.767 TL (İkiyüzdoku milyonaltmışdokuzbinyediyüzaltmışyediTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 60.000.000 TL (AltmışmilyonTürkLirası) (%28,698) artırılarak 269.069.767 TL'ye (İkiyüzatmışdokuzmilyonatmışdokuzbinyediyüzatmışyediTürkLirası) çıkarılmasına, çıkarılacak yeni payların, Şirket esas sözleşmesinin "Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması" başlıklı 10. maddesinin Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu yetki çerçevesinde, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ve tamamı nakit (bedelli) olarak karşılanmak suretiyle halka arz edilmeksizin, nominal değerden az olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa") Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları ("UUE") çerçevesinde oluşan baz fiyata uygulanacak marjlar dahilinde Doğanlar Yatırım Holding A.Ş'ye aşağıdaki tabloda belirtilen tutarda tahsisli surette satılmasına,

 

Pay sahibi bilgileri

 

Tahsis Tutarı (TL)

 

Doğanlar Yatırım Holding A.Ş

 

60.000.000

 

Toplam

 

60.000.000

İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 0,01 TL nominal değerli toplamda 6.000.000.000 (Altımilyar) adet payların Borsada işlem gören nitelikte olmasına, İşbu karar kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

Tahsisli bedelli sermaye artırım süreci ve ihraç edilecek payların iş bu karar ve ilgili mevzuatta belirlenen esas ve sürelerde satılması hususunda Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracılık etmesi hususunda sözleşme yapılmasına, işbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.