NE ARAMIŞTINIZ?

Özel Durum Açıklamaları

17.02.2020Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin Büyük Mükellefler Vergi Dairesine verilen Geçici Vergi Beyannamesi ekinde yer alan Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.

Detaylar için tıklayınız.

11.02.2020Yatırım Teşvik Belgesi Hk.

Şirketimiz tarafından kapasite arttırımı ve teknoloji yatırımları için Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapılmıştır. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Şirketimiz Yatırım Teşvik Belgesi almaya uygun görülmüştür.

Çanakkale Biga Üretim Tesisi için alınan 508540 No.lu Yatırım Teşvik Belgesi makine, bina inşaatı ve yapılacak diğer harcamalar için 10.291.619 TL'lik yatırımı kapsamaktadır.

Düzce Üretim Tesisi için alınan 508366 No.lu Yatırım Teşvik Belgesi makine, bina inşaatı ve yapılacak diğer harcamalar için 5.918.597 TL'lik yatırımı kapsamaktadır.

Teşvik Belgelerinde kayıtlı teşvik unsurları şunlardır;   

  • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
  • Faiz Desteği,
  • Vergi İndirimi,
  • KDV istisnası,
  • Gümrük Vergisi Muafiyeti

04.02.2020Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Revizyonu

15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 10.maddesi kapsamında, Şirketimiz 2020 yılı finansal beklentilerini 29.11.2019 tarihinde yapılan KAP açıklaması ile ilan etmiştir.

2 Ocak 2020 tarihinde 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mobilya Sektöründe KDV oranı %18'den %8'e indirilmiştir. KDV indiriminin şirketimiz üzerindeki etkisi değerlendirilerek 2020 beklentilerinin revize edilmesine karar vermiştir. İndirim sonucunda satışlarda oluşması öngörülen talep, ek bina yatırımı yapılmadan kapasite kullanımı artırılarak karşılanacaktır. Ayrıca 150 ek personel alımı için gerekli ilanlar yapılmıştır. 

Şirketimizin 2020 yılın  ilişkin beklentileri;

Konsolide satış gelirleri büyüme hedefi %37-%40,
Satış kanalları büyüme hedefi %13-%15
Konsolide FAVÖK marjı hedefi %13-%15 şeklinde revize edilmiştir.

03.02.2020Sözleşme İmzalanması Hakkında

Şirketimiz ile Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat ve Tur. A.Ş. arasında İstanbul'da inşa edilen Nida Park Küçükyalı Projesi'nin banyo dolaplarının imalatı hususunda, KDV hariç 896.000 TL tutarında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme konusu işler üç ay içerisinde tamamlanacaktır.  

16.01.2020Tasarım Merkezi Belgesi Hak.

Şirketimiz tarafından, Doğanlı Köyü 9.Km Düzce adresinde bulunan Kelebek markasının üretim tesislerine tasarım merkezi belgesi almak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptığı başvuru sonucunda, Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından Kelebek'e tasarım merkezi belgesi verilmesi uygun görülmüştür.