NE ARAMIŞTINIZ?

Ücretlendirme Politikası

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerinde sağlanan haklar: Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine bu sıfatlarla yaptıkları hizmetler karşılığında aylık maktu bir ücret/huzur hakkı ödenebilir. Ödenecek tutar genel kurul toplantısında belirlenir. Her halükarda, bağımsız yönetim kurulu üyelerine bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir tutar ödenir ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmelerinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. 

Şirketimizde üst düzey yöneticilere sağlanan haklar: Aylık Ücret: Piyasa ve/veya sektör koşullarına, enflasyon gelişimine, yöneticinin pozisyonuna, kademesine, niteliklerine ve bireysel performansa bağlı olarak belirlenir ve iş sözleşmesi süresince ödenmektedir. Aylık Ücret, belirlenen prensipler çerçevesinde, ücretin belirlenmesinde esas olan kriterler dikkate alınarak, piyasa koşullarında değişiklik olmadığı takdirde yılda bir kez gözden geçirilmektedir. 

Piyasa ve/veya sektör koşulları ile ilgili bilgiler, şirketin faaliyette bulunduğu sektörde benzer şirketlerde aynı düzey yöneticilerin aldıkları ücretler, hedeflerine ulaşma durumu ve geleceği de dikkate alınarak saptanmaktadır. Bireysel performans düzeyinin belirlenmesinde yöneticinin yaklaşımlarını, iş yapış tarzını ve davranışlarını dikkate alan unsurlar ve yöneticinin kendi yöneticisi ile birlikte koyduğu yıllık hedefler tanımlanmış oranlarda dikkate alınmaktadır.

İkramiye: Şirketimizde ikramiye uygulaması bulunmamaktadır. 

Prim: Şirket'in ilgili takvim yılı için belirlenmiş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış belli ağırlıklara göre tanımlanmış bir alt sınırın aşılması durumunda, genel ekonomik durum, şirketin ilgili yılda göstermiş olduğu performans ve çalışanın bireysel performansı dikkatte alınarak belirlenmektedir. Yönetim kurulu tarafından gerekli görülecek durumlarda çeşitli prim belirleme yöntemleri kullanılabilmektedir. Şirketimizde, halihazırda üst düzey yöneticiler için uygulanan bir prim uygulaması bulunmamaktadır.